Tommi Sirvio Sanan paikka.

Veropanostukset maatalouteen vs. maatalouden verokertymä

Kaivoin edelliseen postaukseen littyen faktaa maatalouden kustannuksista ja verokertymästä. Arvio oli jokseenkin oikea, joskin lienee painotuskysymys, minkä verran maaseudun asuttuna pitämistä ja maataloutta lomitetaan toisiinsa.

 

VALTION TALOUSARVIO 2018                                                            

Valtionosuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista                               685 300 000      

EU-tulotuki ja EU-markkinatuki                                                                                          531 130 000      

Luonnonhaittakorvaukset                                                                                                    518 738 000      

Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki                                                                     325 400 000      

Uusiutuvan energian tuotantotuki                                                                                    314 100  000       

Ympäristökorvaukset, luomu, ei tuot. Investoinnit                                                        290 710 000      

Luonnonvaratalous                                                                                                              198 877 000      

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta                                               162 974 000       

Hallinto ja tutkimus                                                                                                             132 162 000      

Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon                                                                   49 000 000        

Maanmittaus ja tietovarannot                                                                                           47 137 000        

Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki                            40 000 000         

Maaseutuviraston toimintamenot                                                                                   22 178 000        

Valtionosuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista               15 000 000         

Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta                                                            5 948 000          

Eräät valtionavut                                                                                                                 5 717 000          

EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen                                                                    5 705 000          

Ruokaketjun kehittäminen                                                                                                3 169 000          

A. SUORAT MAATALOUDEN MENOT YHTEENSÄ            3 353 245 000                                                                                         

                                                                                                                   Arvio maatalouden osuudesta

Liikenneverkko                                                                                        2014311000       20 %             353485600

Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan                                              1767428000      5 %                41312500

Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan                        826250000         7 %                 53778970

Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen                     768271000         9 %                 53000550

Opintotuki                                                                                                 588895000        3 %                8299950

Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat                                            276665000        1 %                2703240

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinto                                                   270324000         15 %               37635000

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen            250900000          1 %                  1418210

Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot                               141821000         1 %                  460000

Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin                                46000000          1 %                 240000

Valtion rahoitus ammattikorkeakoulujen pääomaan                       24000000            1 %                   240000

B. ARVIO MAATALOUDEN MUISTA KUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ                             552 574 020                                  

 

VALTION KAUTTA KUSTANNETTAVAT MAATALOUDEN SUORAT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ     3 905 819 020  

 

MAASEUDUN KUSTANNUKSET (VÄLILLISET MAATALOUDEN KUSTANNUKSET)   

Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen                                                       8 457 931 000

Maaseudun kehittäminen                                                                                                        413 879 000

EU:n ja valtion rahoitusosuus koheesiopolitiikan ohjelmiin                                               361 478 000

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden matkatuki                       53 300 000

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen                                                 10 000 000

Alueellinen kuljetustuki                                                                                                             5 000 000

MAASEUDUN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ         9 301 588 000

 

Välilliset maataloustuet, eli maaseudun valtionavustukset  kunnittain:

http://vm.fi/vuoden-2017-valtionosuuspaatokset-ja-niihin-liittyvat-laske...

 

 

MAATALOUSTULO 2014 ja 2015

                                                                                                           

                                                                                              Summa, euroa                              Saajien lukumäärä

                                                                                             2014                    2015                    2014     2015

Tulot yhteensä                                                                   3 198 048 774   3 057 365 034   91111    88271

Veronalaiset tulot yhteensä                                          3 105 547 943    2 972 236 495   91111    88271

Veronalaiset sosiaalietuudet                                           684946812        701547522        53833    52896

Maatalouden jaettavasta yritystulosta ansiotuloa      615580240        519942915        78343    75579

Osakkaille jaettavasta maatalouden tulosta ansiotuloa 5953887         4580275             1012     981

Ansiotulona verotetut ylijäämät                                     81300                                              375

Pääomatulot yhteensä                                                    1012434880      979724507        87404     84403

Veronalaiset pääomatulot                                              919934049        894595968        82488     84341

Pääomatulona verotetut osingot                                   32443737          34488682          18522     17804

Maatalouden jaettavasta yritystulosta pääomatuloa 162143436       135971131        57925      54816

Osakkaille jaettavasta maatalouden tulosta pääomatuloa  3063486  2468482             981         922

Muut pääomatulot yhtymistä                                         11448933          10242645          1997       1919

Yritystulot yhteensä                                                          1172289735      985322399        91111     88271

Maatalouden harjoittajien jaettava yritystulo           1 025 122 654   847 841 612      91111     88271

Yhtymien jaettava tulo-osuus osakkailla                       55926372          52229877          5100       4747

Osakkaille jaettu maatalouden tulo                               9544225             7419673            1339       1307

Ansiotuloista tehtävät vähennykset yhteensä             737860413        731989870        81500      78902

Ansiotuloista tehtävät tulonhankkimisvähennykset   53930981           50308968         33334      32143

Pääomatuloista tehtävät vähennykset yhteensä         79930640           76178345         58351      56602

Pääomatuloista tehtävät tulonhankkimisväh.              12489479         11574618         7357        7586

Pääomatulolajin alijäämä yhteensä                               20954209          19742185          18848      18392

Veroista tehtävät vähennykset yhteensä                      61442498          64089477          71680      69296

Puolisoilta siirrettyjen alijäämähyvitysten määrä        7629                    3598                  21            17

Verot ja veronluonteiset maksut yhteensä                763 731 579       724 065 893       90494    87802

Verotettava ansiotulo valtionverotuksessa                  1769287435      1670418139      87319       84649

Verotettava pääomatulo valtionverotuksessa             859942862        837302887        68696        67110

Verotettava ansiotulo kunnallisverotuksessa              1744296289      1637889987      83137       80237

YEL-työtulo (Yrittäjän eläkelaki 2 § ja 67 §)                 123700616        118191983         6779         6406

MYEL-työtulo (Maatalousyrittäjän eläkelaki 2 § ja 73 §)  729999245   686935961        32330      29947

 

* Luvuista ei voida todeta suoraan maataloudesta saatavaa verokertymää, mutta mikäli oletuksena käytetään esimerkiksi jakosuhdetta 1/3, maataloudesta saatava verokertymä olisi vertailuvuosien keskiarvosta laskettuna 247 966 245 €.

 

MUITA KULUJA

Valtionvelan korko                                                                                                   1 221 000000

Kansainvälinen kehitysyhteistyö                                                                            686 266 000

TE-ministeriö: maahanmuuttajien kotouttaminen                                             248 556 000

Sisäministeriö: maahanmuutto                                                                              240 373 000

Muut kulut Yhteensä                                                                                               4 380 195 000

 

 

Johtopäätöksenä ei voi todeta muuta, kuin että maaseutu- ja maatalouspolitiikka on todellakin uudistettava perinpohjaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi

Ainahan lukuja saadaan vaikka miksi jos niin haluaa tehdä. Sillä sinun listasi mukaan seuraavat tehtävät ovat vain osa maataloutta, eivätkä mitään muuta.

Maanmittaus ja tietovarannot --->

"Maanmittauslaitoksen tehtävinä ovat:
— maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin
pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien
tietokantojen ylläpito ja ilmakuvapalvelut sekä maastotietojärjestelmän kehittäminen
— geodeettisten perusedellytyksien luominen maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa, paikkatietojen
yhteiskäytöstä huolehtiminen, tutkimukseen perustuvan tiedon tuottaminen kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien
kehittämiseksi
— huolehtia rekisteri- ja tietohallintotehtävistä, tuottaa tietohallinnon asiantuntija- ja IT-palveluita hallinnonalan virastoille
ja laitoksille sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt ja sopimuksissa on sovittu."

Tosi on että kyllä on niin että jokaisen pitäisi oma sapuskansa itse maksaa ettei siihen tarvitse verorahoja käyttää.

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Olikos tämä nyt mikään uutinen. Lopetetaan vain kannattamaton ( tai pohjoisista olosuhteista johtuva sinänsä vertaillen hintakilpailukyvytön ) maatalous Suomesta ja ostetaan sitten kaikki ruoka ulkomailta.

Siihen ei toki taida suomalaisilla olla varaa, mutta ainahan sitä kokeilla voi.

Käyttäjän TommiSirvio kuva
Tommi Sirviö

Suomi on EU:n nettomaksaja ja kyseinen järjestelmä on olemassa juuri siksi, että suomalaisillakin olisi leipää pöydässä. Se mihin meillä ei ole varaa on rahan kylväminen kotimaiseen maatalouteen ja maaseudun asuttamiseen.

Eikä tämä ole uutinen, eikä sellaiseksi tarkoitettu. Mielestäni on vain hyvä tapa esittää perusteluja, jos jotain esittää (aiempi kirjoitus).

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Tämä oli kyllä legendaarisin laskelma, jonka olen nähnyt. Menopuolelle oli keksitty kaikki mahdollinen, kuten maaseudun kehittäminen, joka ei liippaa maataloutta ensinkään. Kirkon menot taisivat puuttua, sillä käyhän maatalousväki toki jumalanpalveluksissa.

Tulopuolelta taas puuttuivat kaikki yritystulojen ja palkkatulojen verot tahoilta, jotka työskentelevät tavalla tahi toisella maatalouden parissa.

Käyttäjän TommiSirvio kuva
Tommi Sirviö

Lähteinä ovat:

- Maa- ja metsätalousministeriön ta '18
http://valtionbudjetti.fi

- Verottajan tilasto maatalousyritystuloja saaneista

http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/Vero__Hen...

Maatalouden verokertymän määrittäminen aineistosta ei onnistu täsmällisesti, mutta siitä sää käsityksen aiheesta.

Maataloudenkaan arvoketjussa toimivat yritykset eivät ole pysyvässä tilassa,vaan yritykset mukautuvat markkinamuutoksiin. Vaihtoehtoiskustannusten näkökulmasta maatalouteen liittyvän välilillisen verokertymän tarkastelu ei siten ole mielekästä.

Toimituksen poiminnat